Nahlížejte na tyto snímky,že je fotil amatér.

Webová prezentace byla spuštěna

27.11.2008 11:49

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.

V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké výhody a znalosti jim návštěva této webové prezentace přinese.

© 2008 František Gajovský Stránky založené XII.2008

Vytvořte si web zdarma!Webnode